Leden

Leden

Tijdens onze algemene leden vergadering is besloten om de namen van onze leden niet op de website te publiceren. Om deze reden publiceren wij ook geen foto's van leden op onze website. Wij vragen onze leden met klem ook geen beelden te publiceren van wedstrijden of trainingen zonder voorafgaande toestemming van andere leden die zichtbaar zijn op het materiaal. Natuurlijk kunnen wij niemand verbieden om foto's en filmpjes openbaar te maken. Wij hopen dat onze leden de privacy van andere leden toch accepteren.

Leden aantallen

Het ledenbestand van WSD bestaat uit verschillende leeftijdscategorieën. Onze jongste leden zijn 7 jaar en ons oudste lid is 83 jaar. Ons seniorenbestand bestaat voor het grootste deel uit mannelijke leden. Daarom zijn wij sinds kort gestart met speciale donderdagavond schaaklessen voor dames. Op deze manier willen wij dames enthousiast maken voor het schaken.

Leden aantallen worden per seizoen bijgewerkt.

Junioren (t/m 18 jaar) Senioren Ouderen
14 23 8

 

Terug naar overzicht