Rapidschaak

Rapidschaak

Rapidschaak is een vorm van schaken waarbij spelers een bedenktijd krijgen tussen een kwartier en een uur. Als er bijvoorbeeld gebruik wordt gemaakt van de Fischer-klok mag er met toegevoegde waarde per zet worden gespeeld. De toegekende tijd mag plus 60 maal de toevoegde tijd minimaal 15 minuten en maximaal 60 minuten zijn. Bij rapidschaak hoef je je zetten niet te noteren.

Kern van het Rapidsysteem

Als er voldoende scheidsrechters zijn dan gelden de gewone regels. In situaties waarin er minder scheidsrechters zijn gelden er afwijkende regels. Belangrijke afwijkende regels zijn:

  • Wanneer beide spelers minimaal 3 zetten hebben voltooid kan er niets meer worden gedaan met onjuiste opstellingen, verkeerde ligging van het bord of foutief ingestelde tijd.
  • Scheidsrechters mogen alleen ingrijpen bij een onrechtmatige zet als een speler hier expliciet om vraagt. Een uitzondering hierop is dat beide speler schaak staan of promotie van een pion niet voltooid is. Het vallen van een vlag mag een scheidsrechter niet doorgeven.
  • Spelers kunnen alleen een onrechtmatige zet opeisen als ze zelf nog geen zet hebben gedaan.
  • Winst na tijdoverschrijding is opeisbaar als beide klokken worden stil-gezet en de speler zijn eis bij de scheidsrechter duidelijk maakt.
  • Zie ook: http://www.moderneschaakbond.nl/
Terug naar overzicht