Privacy & Disclaimer

Winnendoorcombineren.nl is met volledige zorg en aandacht opgesteld. Ondanks deze zorgvuldigheid is het mogelijk dat de gedeelde informatie, incorrect of incompleet is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan Winnendoorcombineren.nl op de informatie die gedeeld is. Daarnevens kan Winnendoorcombineren.nl deze informatie ten alle tijden wijzigen en/of aanvullen, zonder voorafgaande kennisgeving.

Het is ten uiterste verboden om auteursrechtelijke informatie en/of beeldmaterialen van Winnendoorcombineren.nl openbaar te maken, te archiveren of te delen, zonder voorafgaand akkoord van Winnendoorcombineren.nl.

Aansprakelijkheid

Schade die is ontstaan als gevolg van beslissingen en/of daden gebaseerd op onze gedeelde informatie, accepteren wij niet. Tevens accepteren wij geen aansprakelijkheid over het mogelijk slecht of niet functioneren van de website. Op Winnendoorcombineren.nl wordt gebruik gemaakt van links die u naar externe websites doorverwijzen. Deze websites vallen niet onder ons beheer. Winnendoorcombineren.nl accepteert dan ook geen verantwoordelijkheid over het functioneren van deze websites, alsmede de inhoud en de kwaliteit die erop wordt aangeboden.

Cookies

Winnendoorcombineren.nl maakt gebruik van cookies. Dit zijn tekstbestanden die zelfwerkend op uw harde schijf worden opgeslagen en worden doorgestuurd naar uw webbrowser. Deze cookies bevatten geen persoonlijke informatie. Alleen de informatie over uw bezoek aan de website wordt gebruikt. U dient deze cookies tevens te accepteren, indien u wilt dat Winnendoorcombineren.nl optimaal functioneert.

Privacy

Door Winnendoorcombineren.nl wordt gebruik gemaakt van advertentiebedrijven. Deze tonen u advertenties bij het bezoek aan de website. Hierdoor bestaat de mogelijkheid dat u advertenties te zien krijgt waar u geen interesse in heeft. Ook deze advertentiebedrijven maken geen gebruik van uw persoonlijke informatie. Zij gebruiken enkel de informatie over uw bezoek aan de website.

Winnendoorcombineren.nl houdt het recht ten alle tijden deze privacy & disclaimer aan te passen, indien zich in ons beleid of in de wet wijzigingen voordoen. Daarnaast is deze privacy & disclaimer uitsluitend geldig voor Winnendoorcombineren.nl en niet voor de websites waar u naar wordt doorverwezen. Wij zijn niet aansprakelijk voor websites van derden.

Schaken voor senioren Info In samenwerking met de plaatselijke ouderenbond verzorgen wij op verschillende tijden en locaties schaaklessen. Bij WDC bestaat het bestand senioren uit 2 soorten groepen. Wij verzorgen schaaklessen voor ouderen a... Lees meer
Schaken voor jeugd Info Kinderen kunnen bij ons lid worden vanaf 7 jaar. In meerdere studies is aangetoond dat schaken goed is voor de rekenvaardigheid, de taalvaardigheid en het concentratievermogen. Veel jeugdleden die lid zijn geworden t... Lees meer